Ważna informacja: Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies.

Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Zapoznałem się z treścią i ją akceptuję” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Fundacja Milon
Chełmońskiego 35
73-110 Stargard
zachodniopomorskie 

Miło nam poinformować, że Fundacja Milon otrzymała dofinansowanie w kwocie 134 525 zł.  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Rozwój dostępności usług społecznych dla osób starszych w Stargardzie”


Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług asystenckich dla osób starszych oraz wsparcie rozwoju samopomocy i aktywności tych osób na rzecz środowiska osób starszych. W ramach projektu planujemy udostępnić osobom starszym usługi zewnętrzne: poradnicze i doradcze w zakresie  prawa, pomocy psychoterapeutycznej oraz w zakresie praw konsumenta. podnoszenie kompetencji wolontariuszy osób starszych w zakresie samopomocy i pomocy innym osobom starszym. Rozszerzenie działań samopomocowych prowadzonych przez Polski Związek Emerytów i rencistów (PZEIR) Stargard o nowe formy samoorganizacji i samopomocy.
Planowane działania zostały przygotowane wspólnie z PZEIR i są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby w środowisku osób w wieku 60+ uczestniczących w działaniach PZEiR na terenie miasta Stargard. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu samoorganizacji środowiska osób starszych, zwiększenia oferty usług dla tego środowiska oraz zwiększenie aktywności działających w nich wolontariuszy.

Projekt bezpośrednio skierowany będzie do 40 osób w wieku 60+ działających lub, które zgłoszą się do PZEiR w Stargardzie oraz minimum 5 osób w wieku niższym niż 60 lat działających/zainteresowanych wolontariatem w Centrum Asystenckim, które będzie utworzone przy PZEiR

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób starszych poprzez poszerzenie oferty usług zewnętrznych prowadzonych na rzecz osób starszych do końca 2018 roku m.in. poprzez:
•    utworzenie Centrum Aktywności Seniora dla osób w wieku 60+ do końca 2018 rok,.
•    zwiększenie dostępu do usług doradczych/asystenckich i opiekuńczych dla osób w wieku 60+ do końca 2018 roku.
•    podniesienie kompetencji wolontariuszy w obarze zdiagnozowanych potrzeb do końca 2018 w szczególności w obszarze realizacji usług asystenckich dla osób 60+.

Zakładane rezultaty projektu to:
1.    Podniesienie kompetencji wolontariuszy w zakresie komunikacji i usług asystenckich poprzez szkolenia
2.    Przeprowadzenie kompetencji wolontariuszy w zakresie podstaw wolontariatu poprzez szkolenie
3.    Podniesienie kompetencji wolontariuszy w zakresie pierwszej pomocy poprzez szkolenie
4.    Utworzenie Centrum Aktywności Seniora i grup Samopomocowych
5.    Zwiększenie dostępności usług asystenckich dla osób starszych
6.    Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób starszych

Trwałym rezultatem działań jest również czytelnia i wyposażenie jej w 100 pozycji książkowych niedostępnych obecnie dla osób starszych ze względu na cenę. Czytelnia będzie prowadzona przez wolontariuszy uczestniczących w szkoleniach w projekcie. Planowane działania w projekcie mają bazę w postaci prowadzonego przez PZEiR klubu. Nasz projekt uzupełnia już prowadzone działania przez PZEiR i pozwoli rozszerzyć ofertę PZEiR dla osób starszych o nowe formy, które będą prowadzone w ramach prowadzonego klubu.
W efekcie zostaną osiągnięte cele projektu i osoby starsze z PZEiR będą miały wiedzę i możliwości realizacji samodzielnie działań samopomocowych.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020