Fundacja Milon ze Stargardu w ramach środków z Programu FIO 2020 realizuje projekt : ”Akademia młodego odkrywcy ENIGMA”. Projekt od 1 marca 2020 realizowany jest przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Pęzinie.

 W ramach zaplanowanych działań 19.09.2020r. odbyły się warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem LARP - gry terenowej jako aktywności pedagogicznej. Podczas warsztatów uczniowie wcielali się w role w ramach przygotowanych wcześniej scenariuszy, zaprojektowanych pod kątem kształcenia motywującego wewnętrznie, a także w celu uczenia określonej wiedzy osadzonej w danym kontekście.

W tym przypadku uczestnicy gry pełnili funkcje doradców Księcia Warcisława, władcy Pomorza, uwikłanego w konflikt wojenny z Bolesławem Krzywoustym. Uczestnicy ochoczo angażowali się w powierzone zadania. Podczas takich zajęć czas minął wszystkim bardzo szybko. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.