W dniach 25 - 27 września zorganizowany został Eko Wyjazd do Czaplinka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pęzinie . Za organizację odpowiedzialny był zespół zaangażowanych osób z Collegium Stargard. W trakcie Eko Wyjazdu uczniowie uczestniczyli w wycieczce rowerowej, w zajęciach z pierwszej pomocy, warsztatach z pieczęci lakowych i papieru czerpanego oraz koło garncarskie. Były to trzy bardzo intensywne dni, podczas których nie było czasu na nudę. Uczniowie wraz ze swoim nauczycielem uczyli się ale przede wszystkim bawili się wyśmienicie.

 

A wszystko to odbyło się to w ramach Projektu Akademia Młodego Odkrywcy „ENIGMA”  realizowanego przez Fundację „Milon” z dotacji otrzymanej od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.  Projekt realizowany przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Pęzinie, Stowarzyszeniem „OLD TOWN”, Boksterier Team Stargard, Towarzystwem Wszechstronnego Rozwoju Collegium Stargard i skierowany do młodych mieszkańców Pęzina. W ramach projektu realizowane są zajęcia edukacyjne stacjonarne i wyjazdowe oraz przygotowywane różne nowe formy wsparcia w ramach partnerstwa wskazanych wyżej podmiotów.

eko1
eko1 eko1
eko5
eko5 eko5
eko8
eko8 eko8
eko7
eko7 eko7
eko2
eko2 eko2
eko6
eko6 eko6
eko4
eko4 eko4