Projekt Akademia Młodego Odkrywcy „Enigma” jest odpowiedzią na potrzeby młodych mieszkańców Pęzina.

 

Środki na realizacje projektu Fundacja "Milon" pozyskała z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

 

Celem realizacji projektu jest stworzenie trwałego partnerstwa na rzecz aktywizacji dzieci z Pęzina do VIII 2020.

 

Cele szczegółowe:

 

-Utworzenie partnerstwa publiczno-prywatno-społecznego pod nazwą Akademia Młodego Odkrywcy„Enigma” z minimum 5 podmiotów z trzech sektorów do końca sierpnia 2020 roku

 

- Podniesienie kompetencji minimum 12 liderów lokalnych w obszarze budowania partnerstwa, realizacji wspólnych działań na rzecz mieszkańców wsi Pęzino do sierpnia 2020 roku.

 

- Stworzenie kompleksowej oferty działań dla dzieci i młodzieży wraz z planem jego realizacji pozakończeniu finansowania z FIO w ramach Akademia Młodego Odkrywcy „Enigma” i przygotowanie dorealizacji zadnia  w formie powierzenia zadania publicznego do końca sierpnia 2020 roku.

 

Partnerzy Fundacji „Milon” zaangażowani w realizację zaplanowanych działań: liderzy lokalni członkowie/pracownicy/wolontariusze podmiotówbudujących partnerstwo: Szkoła Podstawowa w Pęzinie, Fundacja „Społeczny Morzyczyn”, Collegium Stargard, Stowarzyszenie Old Town, Fundacja „Społeczny Morzyczyn”, Fundacja „Concordia”.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

 

- PartnerstwoAkademiaMłodegoOdkrywcy„Enigma” – Planowanyterminrealizacjiod2020–03–01do2020–10–31.

 

- Warsztatywyjazdowedla dzieciEKO WYJAZD- Planowanyterminrealizacjiod2020–09–01do2020–11–30.

 

- TajemniceZaginionejKsięgi – Planowanyterminrealizacjiod2020–05–01do2020–10–31.

 

- InżynierMaszynLądowych iProstych – Planowanyterminrealizacjiod2020–05–01do2020–11–30.

 

Czas realizacji zaplanowanych działań : 2020–03–01 do 2020–11–30.

 

Wartość projektu : 95002.00 zł