Podczas prac pielęgnacyjnych w ogrodzie DPS przygotowano teren do mających się odbywać warsztatów ogrodniczych w ramach realizacji projektu ASOS 2019. Odbyły się też warsztaty rekreacyjne z mieszkańcami i pracownikami domu. Na terenie DPS mieszkańcy z wolontariuszami będą nasadzali piękne rośliny i krzewy, powstanie oczko wodne i zagajnik hortensji. W trakcie zajęć wykorzystano zakupiony w ramach projektu sprzet ogrodniczy m.in. grabki, podkaszarkę i kosiarkę, konewki i łopaty. Wszystko odbywało się przy ciepłej majowej aurze z muzyką w tle.

 

Czytaj więcej...

Dzisiaj w ramach realizacji projektu ASOS 2019 odbyły się warsztaty rekreacyjne na świeżym piowietrzu. Spotkanie z elementami relaksacji oraz muzykoterapii towarzyszyło grillowaniu i korzystaniu z pięknej majowej pogody. W trakcie muzycznego spotkania prowadzone były pogadanki i gry towarzyskie. Mieszkańcy wraz z asystentami i pracownikami mieli okazję wzięcia udziału we wspólnym śpiewaniu i sprawdzeniu własnych możliwości wokalnych przy muzyce na żywo i akoampaniamięcie na keyboardzie.

Czytaj więcej...

Przy pieknie kwitnących rodedendronach i innych roślinach odbyła sie wizyta mieszkańców w pobliskim Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. Podziwiane były zarówno krzewy jak i drzewa i kwiaty. Odbyły się też warsztaty rekreacyjne w ramach projektu ASOS 2019 na terenie ogrodu oraz spacer, który zakończono drobnym poczęstunkiem i lodami. W wyjeżdzie uczestniczyli mieszkańcy DPS wraz z asystentami. Wszyscy wspólnie przechadzali się ścieżkami XIX wiecznego ogrodu, podziwiali piękno odrestaurowanego pałacu przy którym pawie wylegiwały sie w majowym słońcu.

Projekt "Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice” jest realizowany przez Fundację "Milon" i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.