W ramach realizowanego przez fundacje „Milon” projektu realizowanego z środków z ASOS w  odbyły się warsztaty z zakresu treningu pamięci i czytelnictwa (60 godzin). Adresatami warsztatów była grupa seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.

Celem warsztatów było ćwiczenie pamięci  a także koncentracji uwagi i rozwijanie zainteresowań czytelniczych u seniorów. Zajęcia odbywały się w formie praktycznych warsztatów podczas których każdy z uczestników miał okazję wykazać się aktywnością.

Podczas warsztatów odbywały się ćwiczenia z zakresu treningu pamięci polegające np. na zapamiętywaniu kilku słów i odtwarzaniu ich, wymienianiu wyrazów z podanej kategorii lub rozpoczynających się na wskazaną literę.

Czytaj więcej...

W okresie 18.06.2019 do 12.07.2019r przeprowadzono 10 godzin warsztatów muzykoterapii. W warsztatach wzięło udział 23 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.

Podczas pierwszych zajęć odbyły się zabawy ruchowe z mieszkańcami, ćwiczenia oddechowe, relaks i zrytmizowanie z pomocą asystentów i personelu. Na spotkaniu wykorzystano nie tylko zakupiony w ramach projektu keyboard, ale i naczynia kuchenne, chustę Klanzę oraz tamburyny. Efektem zajęć była poprawa samopoczucia, wyrobienie poczucia pewności siebie oraz akceptacja przez współmieszkańców.

Czytaj więcej...

Dzisiaj w ramach realizacji projektu ASOS 2019 odbyły się warsztaty rekreacyjne na świeżym piowietrzu. Spotkanie z elementami relaksacji oraz muzykoterapii towarzyszyło grillowaniu i korzystaniu z pięknej majowej pogody. W trakcie muzycznego spotkania prowadzone były pogadanki i gry towarzyskie. Mieszkańcy wraz z asystentami i pracownikami mieli okazję wzięcia udziału we wspólnym śpiewaniu i sprawdzeniu własnych możliwości wokalnych przy muzyce na żywo i akoampaniamięcie na keyboardzie.

Czytaj więcej...

Podczas prac pielęgnacyjnych w ogrodzie DPS przygotowano teren do mających się odbywać warsztatów ogrodniczych w ramach realizacji projektu ASOS 2019. Odbyły się też warsztaty rekreacyjne z mieszkańcami i pracownikami domu. Na terenie DPS mieszkańcy z wolontariuszami będą nasadzali piękne rośliny i krzewy, powstanie oczko wodne i zagajnik hortensji. W trakcie zajęć wykorzystano zakupiony w ramach projektu sprzet ogrodniczy m.in. grabki, podkaszarkę i kosiarkę, konewki i łopaty. Wszystko odbywało się przy ciepłej majowej aurze z muzyką w tle.

 

Czytaj więcej...

Przy pieknie kwitnących rodedendronach i innych roślinach odbyła sie wizyta mieszkańców w pobliskim Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. Podziwiane były zarówno krzewy jak i drzewa i kwiaty. Odbyły się też warsztaty rekreacyjne w ramach projektu ASOS 2019 na terenie ogrodu oraz spacer, który zakończono drobnym poczęstunkiem i lodami. W wyjeżdzie uczestniczyli mieszkańcy DPS wraz z asystentami. Wszyscy wspólnie przechadzali się ścieżkami XIX wiecznego ogrodu, podziwiali piękno odrestaurowanego pałacu przy którym pawie wylegiwały sie w majowym słońcu.

Projekt "Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice” jest realizowany przez Fundację "Milon" i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.