W ramach realizowanego przez fundacje „Milon” projektu realizowanego z środków z ASOS w  odbyły się warsztaty z zakresu treningu pamięci i czytelnictwa (60 godzin). Adresatami warsztatów była grupa seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.

Celem warsztatów było ćwiczenie pamięci  a także koncentracji uwagi i rozwijanie zainteresowań czytelniczych u seniorów. Zajęcia odbywały się w formie praktycznych warsztatów podczas których każdy z uczestników miał okazję wykazać się aktywnością.

Podczas warsztatów odbywały się ćwiczenia z zakresu treningu pamięci polegające np. na zapamiętywaniu kilku słów i odtwarzaniu ich, wymienianiu wyrazów z podanej kategorii lub rozpoczynających się na wskazaną literę.

 


 

 

Podczas kolejnego spotkania uczestnicy z zawiązanymi oczyma rozpoznawali  różne smaki potraw, napojów, rozpoznawali zapachy a także odgłosy przyrody.