Dzisiaj w ramach realizacji projektu ASOS 2019 odbyły się warsztaty rekreacyjne na świeżym piowietrzu. Spotkanie z elementami relaksacji oraz muzykoterapii towarzyszyło grillowaniu i korzystaniu z pięknej majowej pogody. W trakcie muzycznego spotkania prowadzone były pogadanki i gry towarzyskie. Mieszkańcy wraz z asystentami i pracownikami mieli okazję wzięcia udziału we wspólnym śpiewaniu i sprawdzeniu własnych możliwości wokalnych przy muzyce na żywo i akoampaniamięcie na keyboardzie.

 

Projekt "Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice” jest realizowany przez Fundację "Milon" i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.