Dobiega końca projekt realizowany przez Fundację „Milon” „Indywidualizacja nauczania w SP1 Stargard”. Fundusze na realizację projektu Fundacja uzyskała dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt.

Celem głównym projektu było szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

Projekt zakładał:

-Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 102 uczniów SP1 Stargard do sierpnia 2019 roku.

-Rozwój kompetencji w zakresie wspierania i diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych  u 10 nauczycieli SP1 Stargard do sierpnia 2019 roku.

-Podniesienie jakości nauczania w zakresie wspierania i diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych w SP1 Stargard poprzez doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP1 Stargard do czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej...

 

Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

Tytuł realizowanego projektu :„Indywidualizacja nauczania w SP1 Stargard”.

Czytaj więcej...

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Czytaj więcej...


Warsztaty wyjazdowe dla uczniów zdolnych do Torunia w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania w SP1 Stargard" realizowanego przez Fundację Milon i SP1 Stargard. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...