Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

„Indywidualizacja nauczania w SP1 Stargard”.

Czytaj więcej...


Warsztaty wyjazdowe dla uczniów zdolnych do Torunia w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania w SP1 Stargard" realizowanego przez Fundację Milon i SP1 Stargard. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...


 Projekt zakończony nie ma już planowanych działań 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Czytaj więcej...

Podkategorie