W związku z informacją o zamknięciu placówek publicznych, w tym szkół i przedszkoli informujemy, od dnia jutrzejszego zajęcia w projekcie nie będą się odbywały. Termin odwołania zajęć: 2 tygodnie czyli do 23 marca 2020 r. Termin może ulec zmianie.

Od dwóch lat Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich współpracuje z Fundacją Milon. W ramach tej współpracy Fundacja napisała projekt na który środki pozyskała w ramach konkursu ogłoszonego przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli SP Kliniska Wielkie. W ramach tego projektu realizowane są zajęcia, na których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. W tym semestrze działa 8 kół zainteresowań i 4 warsztaty.

Czytaj więcej...

W ramach projektu „Nowoczesna Edukacja” na który Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich realizowane są liczne zadania.

W SP Kliniska Wielkie prowadzone są zajęcia  w formie różnorodnych kół zainteresowań -  Szkolne Zielarskie Koło Naukowe, Szkolne Koło naukowe programowania i robotyki, Szkolne Koło naukowe Programowanie i kodowanie na dywanie, Szkolne koło dziennikarskie, Szkolne Koło Programowania Artystycznego, Szkolne Koło Prawne Iustitia, Szkolne Koło Elektronicznej Literatury z Klubem Dyskusyjnym, Szkolne Koło Gier Strategicznych Planszowych. Prowadzone są zajęcia w formie warsztatowej - warsztaty z kompetencji cyfrowych, warsztaty przyrodnicze, matematyczne i humanistyczne. Wszyscy uczniowie klas VII – VIII biorących udział w projekcie mają możliwość brania udziału w doradztwie edukacyjno –zawodowym. Dotychczas w różnego typu zajęciach wzięło udział kilkudziesięciu uczniów. W ramach realizowanych zadań rozwijane są kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku uczniów SP Kliniska Wielkie w obszarach zainteresowań uczniów. Ponadto kształtowane są  u uczniów kompetencje cyfrowe niezbędne na rynku pracy . Podnoszona jest jakość nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Czytaj więcej...