HARMONOGRAM WSPARCIA

 

PROJEKTU „Nowoczesna edukacja”

 

 

ZADANIE 5 - Warsztaty z kompetencji cyfrowych, warsztaty przyrodnicze, matematyczne i humanistyczne

 
 

Warsztaty z kompetencji cyfrowych GRUPA 1

       

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

2019-09-16

poniedziałek

12.40 - 13.25

15 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s. 6

 

 

WARSZTATY PRZYRODNICZE GRUPA 1

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

 

wtorek

8.00 - 8.45

15 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s.40

 

 

WARSZTATY PRZYRODNICZE GRUPA 2

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

2019-09-17

wtorek

9.50 - 10.35

15 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s. 17

 

 

WARSZTATY MATEMATYCZNE GRUPA 1

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

10.09.2019 r.

wtorek

8.00 - 8.45

15 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s.25

 

 

WARSZTATY MATEMATYCZNE GRUPA 2

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

2019-09-17

wtorek

8.00 - 8.45

15 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s.6

 

 

WARSZTATY HUMANISTYCZNE GRUPA 1

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OPRACOWANIU

15 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s.52

 

 

WARSZTATY HUMANISTYCZNE GRUPA 2

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

2019-09-19

czwartek

13.35 - 14.20

15 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

biblioteka

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 6 Szkolne Zielarskie Koło Naukowe

 
 

 

SZKOLNE ZIELARSKIE KOŁO NAUKOWE GRUPA 1

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY 1

UWAGI

 

1

2019-09-09

poniedziałek

8.00 - 8.45

15 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s.41

 

 

SZKOLNE ZIELARSKIE KOŁO NAUKOWE GRUPA 2

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY 2

UWAGI

 

1

2019-09-13

piątek

12.40 - 13.25

15 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s.41

 

ZADANIE 7 Szkolne Koło naukowe programowania i robotyki

 
 

 

Szkolne Koło naukowe programowania i robotyki GRUPA 1

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OPRACOWANIU

12 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

 

 

 

Szkolne Koło naukowe programowania i robotyki GRUPA 2

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OPRACOWANIU

12 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

 

 

ZADANIE 8 Szkolne Koło naukowe Programowanie i kodowanie na dywanie

 
 

 

Szkolne Koło naukowe Programowanie i kodowanie na dywanie GRUPA 1

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

2019-09-11

środa

11.40 - 12.25

15 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s.18

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 9 Szkolne Koło DZIENNIKARSKIE

 
 

 

Szkolne Koło naukowe DZIENNIKARSKIE GRUPA 1

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

2019-09-18

środa

12.40 - 13.25,13.35 - 14.20

25 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s. 6

 

ZADANIE 10 Szkolne Koło Programowania Artystycznego

 
 

 

Szkolne Koło naukowe Programowania Artystycznego GRUPA 1

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

2019-09-18

środa

13.35 - 14.20

20 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s. 43

 

ZADANIE 11 Szkolne Koło Prawne Iustitia

 
 

 

Szkolne Koło Prawne Iustitia GRUPA 1

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

2019-09-18

środa

14.25 - 15.10

15 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s.53

 

ZADANIE 12 Szkolne Koło Elektronicznej Literatury z Klubem Dyskusyjnym

 
 

 

Szkolne Koło Elektronicznej Literatury z Klubem Dyskusyjnym GRUPA 1

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OPRACOWANIU

20 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

 

 

ZADANIE 13 Szkolne Koło Gier Strategicznych Planszowych

 
 

 

Szkolne Koło Gier Strategicznych Planszowych GRUPA 1

 

 

 

 

LP

DATA ROZPOCZĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DLA GRUPY

UWAGI

 

1

 

piątek

12.40 - 14.20

20 GODZIN LEKCYJNYCH (45 MIN)

s. 40

 

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLINISKACH WIELKICH, UL. PIASTOWSKA 11, 72-123 KLINISKA WIELKIE. NUMER SALI PODANY W TABELI DOTYCZĄCEJ KONKRETNYCH ZAJĘĆ.

W związku z informacją o zamknięciu placówek publicznych, w tym szkół i przedszkoli informujemy, od dnia jutrzejszego zajęcia w projekcie nie będą się odbywały. Termin odwołania zajęć: 2 tygodnie czyli do 23 marca 2020 r. Termin może ulec zmianie.

Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt:

 

Nowoczesna Edukacja”

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2019 r. – 31.08.2020 r.

Celem głównym jest poprawa jakości nauczania w SP Kliniska Wlk. do VIII 2020 roku. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

Ø  Cel 1: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u min. 85 uczniów SP Kliniska Wlk. do VIII 2020 roku w obszarach zainteresowań uczniów.

Ø  Cel 2: Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u min. 20 uczniów SP Kliniska Wlk. do VIII 2020 roku.

Ø  Cel 3: Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w SP Kliniska Wielkie poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownię przyrodniczą, sprzęt i pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji min. 10 nauczycieli SP Kliniska Wielkie do VIII 2020 r. 

W celu prawidłowej realizacji zadań, w tym przeprowadzenia zajęć dla uczniów i uczennic oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych potrzeb fundacja zakupi i przekaże Szkole umową darowizny rzeczowej:

1.     Wyposażenie pracowni TIK obejmujące  zakup 12 komputerów przenośnych (w tym 1 dla nauczyciela) wraz z najbardziej aktualnym oprogramowaniem informatycznym, w tym antywirusowym i blokującym treści niepożądane dla uczniów oraz pakietem Office, 12 słuchawek, szafy- wózka na laptopy oraz serwera i dwóch routerów;

2.     Wyposażenie pracowni do nauki metodą eksperymentu obejmujące zakup 15x mikroskop zasilany z sieci i/lub baterii 1 x mikroskop z możliwością podłączenia do komputera, walizka ekobadacza, Zestaw do badania stanu powietrza; zestaw uczniowski do oczyszczania wody, Zestawy: odczynników chemicznych min. 80 pozycji; szkła laboratoryjnego(fifki, menzurki, pipety, rozdzielacze itp. minimum 30 pozycji); preparatów biol. minimum 100 pozycji, drobny sprzęt laboratoryjny i modele prezentacyjne, Laptop z systemem operacyjnym, programem antywirusowym, pakiet office, tellurium i wiele innych.

3.     Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły -  10 czytników e-booków, 100 książek, gier i innych pomocy dydaktycznych, w tym lektur szkolnych obowiązkowych do biblioteki, wykupienie dostępu do minimum 33 e-booków, zakup 10 zestawów drobnych pomocy

Ponadto projekt przewiduje:

Ø  Utworzenie wewnętrznej szkolnej sieci do podnoszenia kompetencji nauczycieli, dzięki której nauczyciele w zorganizowany sposób będą mogli współpracować między sobą, w szczególności przez wymianę informacji i doświadczeń w celu doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko „ w realu ”na terenie szkoły, ale co ważne także wspólnie na forum będą mogli wymieniać informacje dot. bieżących potrzeb;

Ø  Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej - warsztaty z kompetencji cyfrowych, warsztaty przyrodnicze, matematyczne i humanistyczne

Ø  Prowadzenie zajęć w formie różnorodnych kół zainteresowań -  Szkolne Zielarskie Koło Naukowe, Szkolne Koło naukowe programowania i robotyki, Szkolne Koło naukowe Programowanie i kodowanie na dywanie, Szkolne koło dziennikarskie, Szkolne Koło Programowania Artystycznego, Szkolne Koło Prawne Iustitia, Szkolne Koło Elektronicznej Literatury z Klubem Dyskusyjnym, Szkolne Koło Gier Strategicznych Planszowych. W ramach tych form przewiduje się także zakup i przekazanie szkole umową darowizny rzeczowej sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do ich prowadzenia.

Ø  Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich, uczniów klas VII – VIII biorących udział w projekcie

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1)     Objęcie wsparciem 10 nauczycieli;

2)     Objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 100 uczniów;

3)     Objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych 20 uczniów;

4)     Przeprowadzenie 210 godzin zajęć warsztatowych

5)     Przeprowadzenie 338 godzin zajęć w ramach kół zainteresowań

6)     Objęcie doradztwem edukacyjno-zawodowym min. 10 uczniów

 

 

Wartość projektu:

 374 205,00 zł

 Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

318 074,25 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Od dwóch lat Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich współpracuje z Fundacją Milon. W ramach tej współpracy Fundacja napisała projekt na który środki pozyskała w ramach konkursu ogłoszonego przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli SP Kliniska Wielkie. W ramach tego projektu realizowane są zajęcia, na których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. W tym semestrze działa 8 kół zainteresowań i 4 warsztaty.

Czytaj więcej...

Podkategorie