Fundacja „Milon” na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „DIR” Dobre Inicjatywy Regionu realizowała usługę ewaluacji realizacji Strategii obszaru Lokalnej Grupy działania. Realizowane zlecenie obejmowało min.: zagadnienia:

  1. Oceny zgodności przyjętych rezultatów z wytycznymi dotyczącymi ewaluacji strategii;
  2. Ocenę poziomu identyfikacji LGD wśród mieszkańców obszaru wsparcia;
  3. Ocenę znajomości i realizacji strategii przez członków LGD;
  4. Ocenę programu i strategii przez beneficjentów;

W efekcie naszej pracy powstał raport, który pozwoli Lokalnej Grupie Działania na usprawnienie realizacji strategii oraz dostosowanie jej do bieżących potrzeb mieszkańców LGD.