ZESTAWIENIE GODZIN STYCZEŃ, LUTY – SP GRZĘDZICE

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Numer grupy

Termin

Sala

Joanna Dłubak

Zajęcia wyrównawcze

DW6

środy /12.10 – 12.55/

15

Zajęcia komputerowe

KOM1

piątki /12.10 – 12.55/

14

Mariola Olszewska

Warsztaty matematyczne

WM8

czwartki /13.55 – 14.40/

9

Anna Płuciennik

Zajęcia wyrównawcze

DW5

środy /13.55 – 14.40/

9

Aneta Słaba

Zajęcia wyrównawcze

DW4

środy /13.55 – 14.40/

15

Joanna Synowiecka

Warsztaty matematyczne

WM4

wtorki /12.10 – 12.55/

17

Zajęcia wyrównawcze

DW8

czwartki /12.10 – 12.55/

17

Ewa Rusinowicz

Warsztaty matematyczne

DW7

środy /12.10 – 12.55/

17

Arkadiusz Adamski

Zajęcia wyrównawcze

DW2

wtorki /13.00 – 13.45/

15

Zajęcia wyrównawcze

DW3

czwartki /13.55 – 14.40/

18

Sylwia Małecka

Warsztaty przyrodnicze

WP4

wtorki /13.55 – 14.40/

9

Warsztaty przyrodnicze

WP5

czwartki /13.55 – 14.40/

15

Warsztaty przyrodnicze

WP6

poniedziałki /8.20 – 9.05/

1

Elżbieta Milkowska

Zajęcia wyrównawcze

DW9

poniedziałki /13.55 – 14.40/

9

Zajęcia wyrównawcze

DW10

czwartki /13.55 – 14.40/

14

Sylwia Boczulak

LEGO

LEG2

wtorek /8.20 – 10.00/

20

Zajęcia logopedyczne

LOG4

wtorek /12.10 – 13.10

3

Zajęcia logopedyczne

LOG5

piątek /13.00 – 14.00/

2

Warsztaty przyrodnicze

WP1

piątek /13.55 – 14.40/

10

Natalia Szwalec

Terapia pedagogiczna

TP1

4 stycznia 13.55 – 14.55

7 stycznia 7.30 – 8.30

3

Terapia pedagogiczna

TP2

10 stycznia 9.10 0 10.10

14

Justyna Górska

Socjoterapia

SOC1

wtorek /12.50 – 13.50/ - do końca stycznia

17

Anna Górzyńska

Zajęcia wyrównawcze

DW1

środy /8.20 – 9.05/

10

Zajęcia logopedyczne

LOG1

wtorki /14.40 – 15.40/

1

Zajęcia logopedyczne

LOG2

środy /13.45 – 14.45/

1

Zajęcia logopedyczne

LOG3

piątki /11.55 – 12.55/

3

 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Czytaj więcej...

Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

„Podniesienie jakości edukacji SP Grzędzice”.

Czytaj więcej...

Podkategorie