Fundacja „Milon” pozyskała na ten cel dofinansowanie  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt zakładał:

 

 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u minimum 42 uczniów SP Małkocin

 

- Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 10 uczniów SP Małkocin

 

- Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Małkocin poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP Małkocin.

Czytaj więcej...

W związku z informacją o zamknięciu placówek publicznych, w tym szkół i przedszkoli informujemy, od dnia jutrzejszego zajęcia w projekcie nie będą się odbywały. Termin odwołania zajęć: 2 tygodnie czyli do 23 marca 2020 r. Termin może ulec zmianie.

Dzięki działaniom Fundacji „Milon”, która uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w Szkole Podstawowej w Małkocinie realizowany jest dwuletni projekt :„Podniesienie jakości edukacji SP Małkocin”.

W ramach projektu podnoszony jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u  uczniów oraz rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy.

Dotychczas stworzono pracownię komputerową z 11 w pełni wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracownię do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w 10 stanowisk uczniowskich i jedno nauczyciela w tym dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zakupiono zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

Czytaj więcej...

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Małkocinie  uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych, w czasie których poznali budowę mikroskopu optycznego, oglądali gotowe preparaty, korzystając z TIK tłumaczyli nazwy preparatów. Najwięcej emocji wzbudziło wśród dzieci tworzenie własnych preparatów, a po materiał badawczy wybraliśmy się na wycieczkę wokół szkoły. Dzieci wraz z nauczycielami zebrali kawałki kory, liści, pobrali wodę z kałuży oraz z rzeki Małki. Kolejny cykl zajęć dotyczył eksperymentów. Uczniowie najpierw stawiali pytania: Co się stanie, jeżeli? , formułowali hipotezy oraz planowali w jaki sposób sprawdzić postawione hipotezy, czyli przeprowadzili bardzo ciekawe doświadczenia. Poznali niezwykłe zdolności czerwonej kapusty, zaobserwowali efekty reakcji sody z octem czyli chemiczne jo-jo. Bardzo efektownym i prostym w przygotowaniu eksperymentem była słoniowa pasta do zębów czy erupcja wulkanu. Powyższe zajęcia rozwinęły u dzieci umiejętność formułowania wniosków, rozwinęły ich zainteresowania , umiejętność współpracy w grupie ,a także dążenie do odpowiedzialności, wytrwałości, kreatywności .

Czytaj więcej...