Fundacja „Milon” realizuje obecnie projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”. Środki na jego realizację uzyskała dzięki napisaniu wniosku i zdobyciu dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 Zakładane efekty projektu to: rozwój kompetencji kluczowych uczniów, rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy ,a także  podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie  rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych u uczniów.

 

Na tym etapie udało się już stworzyć pracownię komputerową z wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracownię do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w stanowiska dla uczniów i dla nauczyciela w tym dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

 

Uczniów objęto zajęciami w zakresie kompetencji cyfrowych. Swoje kompetencje w ramach szkoleń podnoszą nauczyciele. Do zajęć cieszących się dużym zainteresowaniem należą min. Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms.

 

 Wsparciem objęto już kilkudziesięciu uczniów i kilkunastu nauczycieli. Przeprowadzono już kilkaset z zaplanowanych blisko 1200 godzin zajęć dodatkowych (zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć warsztatowych) .

 

Projekt będzie realizowany do sierpnia 2019roku.

 

Wartość projektu: 416 875,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

 354 343,75 zł.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.