Projekt zakończony nie ma już planowanych działań 

Dobiega końca realizacji projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”. Na realizację projektu Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem  projektu było szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

 W ramach projektu rozwijano kompetencje kluczowe uczniów, rozwijano kompetencje cyfrowe niezbędne na rynku pracy, a także podniesiono jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Pęzino poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów SP Pęzino.

Czytaj więcej...

Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

 

„Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”.

Czytaj więcej...

 

Fundacja „Milon” realizuje obecnie projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”. Środki na jego realizację uzyskała dzięki napisaniu wniosku i zdobyciu dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 Zakładane efekty projektu to: rozwój kompetencji kluczowych uczniów, rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy ,a także  podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie  rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych u uczniów.

Czytaj więcej...

Podkategorie