Zakończył się trzyletni projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Strachocin”. Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej w Strachocinie. Fundacja „Milon” na realizację wskazanego projektu uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

W związku z informacją o zamknięciu placówek publicznych, w tym szkół i przedszkoli informujemy, od dnia jutrzejszego zajęcia w projekcie nie będą się odbywały. Termin odwołania zajęć: 2 tygodnie czyli do 23 marca 2020 r. Termin może ulec zmianie.

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Czytaj więcej...

Obecnie w Szkole Podstawowej w Strachocinie Fundacja „Milon” realizuje trzyletni projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Strachocin”. Na realizację wskazanego projektu Fundacja „ Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 Głównym celem projektu „Podniesienie jakości edukacji SP Strachocin” jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

Realizowany  projekt zakłada: rozwój kompetencji kluczowych uczniów , rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy , podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych . Wyżej wymieniona założenia mają być zrealizowane poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych u uczniów SP Strachocin .

Czytaj więcej...