ZAJĘCIA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019/2020 SP STRACHOCIN

 

 

 

Rodzaj zajęć

Miejsce

Godzina

Zajęcia logopedyczne gr 1

każdy poniedziałek

13.40 - 14.40

Zajęcia logopedyczne gr 2

każdy poniedziałek

14.40 - 15.25

 

 

 

Zajęcia socjoterapii gr 1

każdy piątek

13.45 - 14.30

Zajęcia socjoterapii gr 2

każda środa

15.20 - 16.05

 

 

 

Zajęcia terapii pedagogicznej gr 1

każdy poniedziałek

13.45 - 14.45

Zajęcia terapii pedagogicznej gr 2

każdy piątek

12.50 - 13.50

 

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 1

każda środa

14.30-15.30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 2

każdy poniedziałek

14.30-15.30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 3

każdy piątek

12.50-13.50

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 4

każdy czwartek

14.30-15.30

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze gr 1 (matematyka)

każda środa

13.45-14.30

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze gr 2 (matematyka)

każda środa

14.35-15.20

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze gr 3 (matematyka)

każdy poniedziałek

14.35-15.20

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze (j.angielski)

każda środa

14.35-15.20

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze (j.niemiecki)

każdy czwartek

14.35-15.20

 

 

 

Warsztaty przyrodnicze

każdy poniedziałek

12.55-13.40 i 13.45 - 14.30

 

 

 

Warsztaty matematyczne gr 1

każdy wtorek

12.55-13.40

Warsztaty matematyczne gr 2

każdy czwartek

12.55-13.40

 

 

 

Warsztaty z kometencji cyfrowych

każda środa

12.55-13.40

 

 

 

Warsztaty z robotyki

każdy poniedziałek

12.55-13.40, 13.45-14.30