Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

„Podniesienie jakości edukacji SPS Stargard”.

Czytaj więcej...

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Czytaj więcej...

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Dzień godzina

Warsztaty z podstawowych kompetencji kluczowych- zajęcia informatyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychedukacyjne- terapia

multimedialna usprawnianie zainteresowań technologią komputerową

Anna Bodera

2grupy po   10 uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 grupy po   4 uczniów

 

7

Wtorek 13:30-14:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek 14:20-15:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek  7:45-8:45

 

 

 

Czwartek  13:30-14:30

Warsztaty z podstawowych kompetencji kluczowych- zajęcia informatyczne

Marlena Knop

1 grupa -10 uczniów

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek 12:45 5 -13:30

 

 

 

 

 

Psychoedukacje – terapia multimedialna usprawnianie zainteresowań technologią komputerową

Marlena Knop

1 grupa -4 uczniów

29

Poniedziałek

8:45-9:45

Zajęcia psychoedukacyjne – terapia multimedialna usprawnianie zainteresowań technologią komputerową

Marlena Knop

1 grupa -4 uczniów

29

 

Czwartek 12:30-13:30

 

Warsztaty z podstawowych kompetencji kluczowych- zajęcia informatyczne

Marlena Knop

1 grupa -10 uczniów

19

 

Wtorek 13:35-14:20

Warsztaty przyrodnicze

Monika Bubacz

1 grupa po 7uczniów

teren

Czwartek

14:35-15:20

Warsztaty techniczne

Sława Błaszczyk-Momot

2grupy po 6 uczniów

30

Poniedziałek

 14:35-15:20

 

 

 

 

 Środa

14:35-15:20

 

 

Warsztaty techniczno-przyrodnicze

 

Anna Gryczka-Cicharska

2 grupy po 6 uczniów

22

 

 

 

 

 

5/1

 

 

 

Poniedziałek

 14:30-15:15

 

 

 

 

Wtorek

12:45-13:30

Zajęcia specjalistyczne - logopedia

Renata Górska

2 grupy po min 2 uczniów

Tomatis

Czwartek

14:35-15:20

Czwartek

15:25-16:10

Zajęcia specjalistyczne - logopedia

Karina Hrycyna

1 grupy po min 2 uczniów

20a

 

wtorek 13:30-14:30

Zajęcia specjalistyczne - logopedia

Jolanta Kielan

2grupy po min 2 uczniów

23

 

23

Poniedziałek

 11:30 -12:30

Piątek

7:40- 8:40

Zajęcia kształtujące komunikację społeczną

Stanisław Łapyr

2grupy po min 4uczniów

 

Wtorek:

7:00-8:00

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

Zajęcia kształtujące komunikację społeczną

Agnieszka Szwacińska

3grupy po min 4uczniów

2

 

 

łącznik

 

 

 

 

2/1

Poniedziałek 8:00-8:45

 

 

 

 

Środa  8:00-8:45

 

 

Soboty

9:00-13:00

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Katarzyna Piekoszewska

1grupa po min.4 uczniów

2

Środa  12:30-13:30

Czwartek 7:45-8:45

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Justyna Siatkowska

1grupa po min.4 uczniów

4

Poniedziałek

7:55 – 8:55

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Celina Grochala

1grupa po min.4 uczniów

24

 

 

6

Czwartek 7:45-8:45

 

 

 Piątek 12:30-13:30

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Katarzyna Malinowska

2grupy po min.4 uczniów

2/1

 

 

 

4

Czwartek

13:40-14:40

 

 

 

Czwartek

14:40-15:40

Warsztaty dla rodziców

Elżbieta Boczar

2grupa,min. 4 rodziców

26/1

 

Warsztaty dla rodziców

Ewa Ściesińska

2grupa,min. 4 rodziców

24

 

Indywidualne porady dla rodziców

Elżbieta Boczar

7 rodziców

26/1

 

Indywidualne porady dla rodziców

Ewa Ściesińska

10 rodziców

24

 

Podkategorie