Dobiega końca realizacja projektu: „ Podniesienie jakości edukacji zawodowej w  Szkole Branżowej I stopnia w Stargardzie ”. Celem projektu było podniesienie jakości edukacji zawodowej w szkole poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Środki na realizację projektu Fundacja „Milon” uzyskała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W efekcie działań projektowych utworzono i wyposażono trzy pracownie: mebli i aranżacji, napędów i silników, programowania obrabiarek CNC.

Pracownie zostały wyposażone  w 12 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (w tym CAD), 6 przemienników częstotliwości, 6 zestawów falowników z silnikiem elektrycznym, 6 mulitmetrów cyfrowych, 6 watomierzów cyfrowych, 6 rezystorów suwakowych.

Czytaj więcej...

W związku z informacją o zamknięciu placówek publicznych, w tym szkół i przedszkoli informujemy, od dnia jutrzejszego zajęcia w projekcie nie będą się odbywały. Termin odwołania zajęć: 2 tygodnie czyli do 23 marca 2020 r. Termin może ulec zmianie.

Szkolenia dla nauczycieli

Nazwa Kursu: Szkolenia z zakresu SketchUp (projektowanie 3D)

Liczba nauczycieli: 2

Data: 27-28.08.2019

Godziny: 09:00-17:00

Miejsce: biurowiec Delta ul. Towarowa 35 w Poznaniu

Sala: Kryształowa, piętro 6

Fundacja „Milon” prowadzona przez Lidię i Tomasza Sobolewskich uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu :„Podniesienie jakości edukacji zawodowej w  Szkole Branżowej I stopnia w Stargardzie ”. 

Celem fundacji „Milon”  jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy do sierpnia 2020 roku.

W ramach projektu utworzono i wyposażono trzy pracownie: projektowania mebli i aranżacji, napędów i silników, programowania obrabiarek CNC.

Czytaj więcej...