BRANŻOWA SZKOŁA
    HARMONOGRAM ZAJĘĆ w PRACOWNIACH
    Miesiąc : styczeń
  Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie
  1. Kurs: Proogramowanie obrabiarek CNC Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie każda środa  16,00-18,15
  CNC Sala nr 49/61 .08.01.2020 16,00-18,15 (3 godz)
  CNC Sala nr 49/61 .15.01.2020 16,00-18,15 (3 godz)
  CNC Sala nr 49/61 .22.01.2020 16,00-18,15 (3 godz)
  CNC Sala nr 49/61 .29.01.2020 16,00-18,15 (3 godz)
  2. Kurs: Projektowania mebli i aranżacja Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie każdy wtorek  15.30-16.15
  PMiA Sala nr 36 .14.01.2020 15.30-16.15 (1 godz)
  PMiA Sala nr 36 .21.01.2020 15.30-16.15 (1 godz)
  PMiA Sala nr 36 .28.01.2020 15.30-16.15 (1 godz)
  3. Kurs: Napędy i maszyny elektryczne Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie każdy czwartek 16.00-17.30
  NiME   .09.01.2020   --------------------------
  NiME Sala nr 08 .16.01.2020 16,00-17,35 (2 godz)
  NiME Sala nr 08 .23.01.2020 16,00-17,35 (2 godz)
  NiME Sala nr 08 .30.01.2020 16,00-17,35 (2 godz)