Dobiega końca realizacja projektu „Podniesienie jakości edukacji w Technikum Zawodowym nr 1 w Stargardzie”. Celem projektu było podniesienie jakości edukacji zawodowej w szkole poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Środki na realizację projektu Fundacja „Milon” uzyskała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 W efekcie działań projektowych utworzono i wyposażono trzy pracownie:

 - pracownię nowoczesnych technologii ( programowania dronów i robotów);

 - pracownię urządzeń i pomiarów elektrycznych;

 

- pracownię elektronicznych aplikacji mobilnych.

Czytaj więcej...

W związku z informacją o zamknięciu placówek publicznych, w tym szkół i przedszkoli informujemy, od dnia jutrzejszego zajęcia w projekcie nie będą się odbywały. Termin odwołania zajęć: 2 tygodnie czyli do 23 marca 2020 r. Termin może ulec zmianie.

Szkolenia dla nauczycieli

Nazwa Kursu: Oprogramowanie maszyn CNC

Liczba nauczycieli: 2

Miejsce: CKP ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard

Termin realizacji: 26-30.08.2019 codziennie od 8.00

Fundacja „Milon” prowadzona przez Lidię i Tomasza Sobolewskich uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu :„Podniesienie jakości edukacji w Technikum Zawodowym nr 1 w Stargardzie”. 

 

Celem działań Fundacji „Milon”  jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy do sierpnia 2020 roku.

 

W ramach projektu utworzono i wyposażono trzy pracownie:

 

- pracownię nowoczesnych technologii ( programowania dronów i robotów),

 

- pracownię urządzeń i pomiarów elektrycznych

 

- pracownię elektronicznych aplikacji mobilnych.

 

Czytaj więcej...

W ramach projektu przekazaliśmy w formie darowizny rzeczowej pomoce dydaktyczne do szkoły:

12 zestawów komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem Lenovo AIO 23,8 V530-24 i5-8400T; Oprogramowanie do projektowania SketchUP Pro 2019 PL BOX; Przemiennik częstotliwości DRV-24: 1.5 kW, zasilanie 1x230V, sterowanie wektorowe, STO; Zestaw falowników z silnikiem elekt VersaMax Micro; Multimetry cyfrowe UNI-T UT70A; Watomierz cyfrowy DW-6063; Rezystory suwakowe BXS150 0,4A 1000 OHM 160VA oraz zestawy narzędzi, okablowania i styczników. Wszystkiego po 6 zestawów. Łączna wartość darowizny to ponad 125 tyś zł.

Czytaj więcej...