Drukuj

Dobiega końca realizacja projektu „Podniesienie jakości edukacji w Technikum Zawodowym nr 1 w Stargardzie”. Celem projektu było podniesienie jakości edukacji zawodowej w szkole poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Środki na realizację projektu Fundacja „Milon” uzyskała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 W efekcie działań projektowych utworzono i wyposażono trzy pracownie:

 - pracownię nowoczesnych technologii ( programowania dronów i robotów);

 - pracownię urządzeń i pomiarów elektrycznych;

 

- pracownię elektronicznych aplikacji mobilnych.

Pracownie zostały wyposażone w 2 drukarki 3D, 8 zestawów robotów edukacyjnych, 8 ploterów, 8 zasilaczy laboratoryjnych, 8 generatorów funkcyjnych, 8 oscyloskopów dwukanałowych, 8 multimetrów cyfrowych, 8 mierników cęgowych, 8 mostków LRC, 8 testerów stanów logicznych, 8 tabletów, szafę na tablety. Ponadto zakupiono 50 pozycji książek z zakresu doradztwa zawodowego i inne pomoce dydaktyczne.

 

W wyżej wymienionych pracowniach zrealizowano 180 godzin zajęć dla uczniów z wykorzystaniem utworzonych pracowni oraz zakupionych pomocy dydaktycznych. Dzięki projektowi 24 uczniów skorzystało ze staży u różnych pracodawców. Utworzono punkt kariery zawodowej SPINKA. Dzięki projektowi swoją wiedzę i umiejętności podnosili także nauczyciele uczący w Technikum Zawodowym nr 1. 4 nauczycieli skorzystało z kursów podnoszących kompetencje dotyczące nauczania zawodowego w obszarze wskazanym przez dyrektora szkoły. Ponadto w ramach projektu funkcjonowała sieć współpracy i doskonalenia nauczycieli: „Monitoring lokalnego rynku pracy przy współpracy z biznesem„. Projekt był zaplanowany do realizacji od 1 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2020.

Wartość projektu: 431 302,50 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 366 607,12 zł.

Jak wynika z powyższego wszystkie zamierzone cele projektu zostały zrealizowane. Uczniowie i nauczyciele nabyli kompetencje a zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne zostają w szkole do użytku w ramach prowadzonych tam zajęć.