TECHNIKUM
    HARMONOGRAM ZAJĘĆ w PRACOWNIACH
    Miesiąc : styczeń 2020
  Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie
  1. Kurs: Projektowanie aplikacji mobilnych Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie każda środa  16.00-17.30
  PAM Sala nr 37 .08.01.2020 16.00-17.30 (2 godz)
  PAM Sala nr 37 .15.01.2020 16.00-17.30 (2 godz)
  PAM Sala nr 38 .22.01.2020 16.00-17.30 (2 godz)
  PAM Sala nr 37 .22.01.2020 16.00-17.30 (2 godz)
  2. Kurs: Urządzenia  pomiarów eletrycz. i elektronicz. Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie każda środa  15.15-16.45
  UPEE Sala nr 12 .08.01.2020 15.15-16.45 (2 godz)
  UPEE Sala nr 12 .08.01.2020 15.15-16.45 (2 godz)
  UPEE Sala nr 13 .08.01.2020 15.15-16.45 (2 godz)
  UPEE Sala nr 12 .08.01.2020 15.15-16.45 (2 godz)
  3. Kurs: Nowoczesne technologie Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie każdy wtorek 15.20-16.55
  NT Sala nr 08 .14.01.2020 15.20-16.55 (2 godz)
  NT Sala nr 08 .21.01.2020 15.20-16.55 (2 godz)
  NT Sala nr 08 .28.01.2020 15.20-16.55 (2 godz)