Tytuł projektu: Podniesienie jakości zawodowej w Technikum Zawodowym nr 1 w Stargardzie

Numer wniosku: RPZP.08.06.00-32-K057/18

 

Temat zajęć

Nr zadania

Data i miejsce

Szkolenie dla nauczycieli uczestników sieci ‘Monitoring lokalnego rynku pracy przy współpracy z biznesem -Technikum Zawodowe nr 1 w Stargardzie”

Zadanie nr 3

03.04.2019 r. godz. 8.00. Technikum Zawodowe nr 1 w Stargardzie

 

 

Pozostałe zajęcia dotyczące uczniów rozpoczną się w nowym roku szkolnym.