TECHNIKUM
    HARMONOGRAM ZAJĘĆ w PRACOWNIACH
    Miesiąc : styczeń 2020
  Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie
  1. Kurs: Projektowanie aplikacji mobilnych Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie każda środa  16.00-17.30
  PAM Sala nr 37 .08.01.2020 16.00-17.30 (2 godz)
  PAM Sala nr 37 .15.01.2020 16.00-17.30 (2 godz)
  PAM Sala nr 38 .22.01.2020 16.00-17.30 (2 godz)
  PAM Sala nr 37 .22.01.2020 16.00-17.30 (2 godz)
  2. Kurs: Urządzenia  pomiarów eletrycz. i elektronicz. Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie każda środa  15.15-16.45
  UPEE Sala nr 12 .08.01.2020 15.15-16.45 (2 godz)
  UPEE Sala nr 12 .08.01.2020 15.15-16.45 (2 godz)
  UPEE Sala nr 13 .08.01.2020 15.15-16.45 (2 godz)
  UPEE Sala nr 12 .08.01.2020 15.15-16.45 (2 godz)
  3. Kurs: Nowoczesne technologie Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie każdy wtorek 15.20-16.55
  NT Sala nr 08 .14.01.2020 15.20-16.55 (2 godz)
  NT Sala nr 08 .21.01.2020 15.20-16.55 (2 godz)
  NT Sala nr 08 .28.01.2020 15.20-16.55 (2 godz)

Dobiega końca realizacja projektu „Podniesienie jakości edukacji w Technikum Zawodowym nr 1 w Stargardzie”. Celem projektu było podniesienie jakości edukacji zawodowej w szkole poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Środki na realizację projektu Fundacja „Milon” uzyskała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 W efekcie działań projektowych utworzono i wyposażono trzy pracownie:

 - pracownię nowoczesnych technologii ( programowania dronów i robotów);

 - pracownię urządzeń i pomiarów elektrycznych;

 

- pracownię elektronicznych aplikacji mobilnych.

Czytaj więcej...

 Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

„Podniesienie jakości edukacji zawodowej w Technikum Zawodowym nr 1 w Stargardzie”.

Cele projektu:

 

 

Podniesienie jakości edukacji zawodowej w Technikum Zawodowym nr 1 w Stargardzie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy do sierpnia 2020 roku.

 

Czytaj więcej...

W związku z informacją o zamknięciu placówek publicznych, w tym szkół i przedszkoli informujemy, od dnia jutrzejszego zajęcia w projekcie nie będą się odbywały. Termin odwołania zajęć: 2 tygodnie czyli do 23 marca 2020 r. Termin może ulec zmianie.

Podkategorie