Właśnie kończy się realizacja projektu realizowanego w SP Krępsko przez Fundację „Milon” „SP Krępsko - czas na nowoczesną edukację”.

Fundacja „Milon” ze Stargardu, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 .

Celem głównym projektu „SP Krępsko - czas na nowoczesną edukację” była poprawa jakości nauczania w SP Krępsko do VIII 2019 roku. Cel główny był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

Czytaj więcej...

Fundacja „Milon” realizuje w Szkole Podstawowej w Krępsku projekt: „SP Krępsko - czas na nowoczesną edukację”.

Prowadzona przez Lidię i Tomasza Sobolewskich Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości nauczania w SP Krępsko.

Czytaj więcej...

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Czytaj więcej...