Fundacja „Milon” realizuje w Szkole Podstawowej w Krępsku projekt: „SP Krępsko - czas na nowoczesną edukację”.

Prowadzona przez Lidię i Tomasza Sobolewskich Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości nauczania w SP Krępsko.

 W ramach projektu : „SP Krępsko - czas na nowoczesną edukację”: rozwijane są kompetencje kluczowe u uczniów (i uczennic) , rozwijane są kompetencje cyfrowe uczniów niezbędne na rynku pracy, podnoszona jest jakości nauczania we wskazanych obszarach;

Dążąc do jak najefektywniejszej realizacji obranych celów prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów, warsztaty dla nauczycieli oraz dla rodziców. Przeprowadzono już kilkaset spośród ponad 1300 zaplanowanych dodatkowych godzin zajęć . Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms.

Ponadto zakupiono sprzęt TIK, liczne pomoce dydaktyczne w tym do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych u dzieci. Do tej pory w ramach projektu stworzono m.in. pracownię komputerową ( 18 w pełni wyposażonymi stanowisk pracy  dla uczniów), pracownię do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w dygestorium wraz z zestawami wielofunkcyjnymi do prowadzenia eksperymentów oraz mikroskopy i teleskop.

Wartość projektu: 414 776,25 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:

352 559,81 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.