Lp.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali)

Data szkolenia

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie

1.

warsztaty z kompetencji cyfrowych

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 15

23.10.2018
6.11.2018
13.11.2018
20.11.2018
27.11.2018
04.12.2018
11.12.2018
18.12.2018

14.30 - 15.15

Dagmara Bartosik

2.

warsztaty przyrodnicze
gr.3

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 17

16.10.2018
23.10.2018
30.10.2018
06.11.2018
13.11.2018
20.11.2018
27.11.2018
04.12.2018
11.12.2018
18.12.2018

13.40 - 14.25

Iwona Bondar

3.

warsztaty przyrodnicze
gr.1

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 17

17.10.2018
24.10.2018
31.10.2018
07.11.2018
14.11.2018
21.11.2018
28.11.2018
05.12.2018
12.12.2018
19.12.2018

12.-45- 13.30

Iwona Bondar

4.

warsztaty przyrodnicze
gr.2

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 17

15.10.2018
22.10.2018
29.10.2018
05.11.2018
12.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
03.12.2018
10.12.2018
17.12.2018

13.40 - 14.25

Iwona Bondar

5.

warsztaty matematyczne gr.1

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 1B

22.10.2018
29.10.2018
5.11.2018
12.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
3.12.2018
10.12.2018
17.12.2018

12.-45- 13.30

Tamara Tumulec

6.

warsztaty rozwijające matematyczne gr.3

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 3

22.10.2018
29.10.2018
5.11.2018
12.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
3.12.2018
10.12.2018
17.12.2018

13.40 - 14.25

Bogusława Boruk

7.

zajęcia logopedyczne gr. 1

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 3

15.10.2018
22.10.2018
29.10.2018
5.11.2018
13.11.2018
12.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
03.12.2018
10.12.2018
17.12.2018

14.30-15.30

Bogusława Boruk

8.

zajęcia logopedyczne gr. 2

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 3

16.10.2018
23.10.2018
30.10.2018
6.11.2018
13.11.2018
20.11.2018
27.11.2018
04.12.2018
11.12.2018
18.12.2018

14.40-15.40

Bogusława Boruk

9.

zajęcia logopedyczne gr. 3

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 3

16.10.2018
23.10.2018
30.10.2018
6.11.2018
13.11.2018
20.11.2018
27.11.2018
04.12.2018
11.12.2018
18.12.2018

13.40-14.40

Bogusława Boruk

10.

terapia pedagogiczna gr.1

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 2

22.10.2018
29.10.2018
5.11.2018
12.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
03.12.2018
10.12.2018
17.12.2018

13.30-14.30

Dorota Sobczak

11.

terapia pedagogiczna gr.2

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 2

19.10.2018
26.10.2018
09.11.2018
16.11.2018
23.11.2018
30.11.2018
07.12.2018
14.12.2018
21.12.2018

13.30-14.30

Dorota Sobczak

12.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. 1

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 2

17.10.2018
24.10.2018
31.10.2018
07.11.2018
14.11.2018
21.11.2018
28.11.2018
05.12.2018
12.12.2018
19.12.2018

13.30-14.30

Dorota Sobczak

13.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. 2

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 2

17.10.2018
24.10.2018
31.10.2018
07.11.2018
14.11.2018
21.11.2018
28.11.2018
05.12.2018
12.12.2018
19.12.2018

14.35-15.35

Dorota Sobczak

14

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki gr.5

SP im. Jana Pawła II w Krępsku ul. Szkolna 2, sala 2

19.10.2018
26.10.2018
09.11.2018
16.11.2018
23.11.2018
30.11.2018
07.12.2018
14.12.2018
21.12.2018

11:50-12:35 

Dorota Sobczak