Drukuj

Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Pomoc dla seniora”. Projekt powstał dzięki współpracy z Uniwersytetem III Wieku w Stargardzie i jest efektem kilkuletniej naszej współpracy. 

Projekt obejmuje działania skierowane do osób w wieku 60+ członków UTW w Stargardzie. Planowane działania to:

Dyżury prawnika, psychologa, psychoterapeuty dla osób potrzebujących wsparcia i porady. Łącznie 100 godzin porad.

Prowadzenie klubu seniora w UTW, w którym będzie możliwość organizacji i animacji spotkań dla osób starszych, biblioteka i czytelnia, zajęcia z introligatorstwa, decupage.

Zajęcia z przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych programem „Starszy Pan, starsza Pani”. 

Zajęcia dla wolontariuszy osób starszych zajmujących się samopomocą. 

Szkolenie wyjazdowe w zakresie komunikacji interpersonalnej dla aktywnych członków UTW.

Planowane działania są współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 w kwocie. 106 865 zł. Projekt będzie realizowany do końca bieżącego roku.