W związku z informacją o zamknięciu placówek publicznych, w tym szkół i przedszkoli informujemy, od dnia jutrzejszego zajęcia w projekcie nie będą się odbywały. Termin odwołania zajęć: 2 tygodnie czyli do 23 marca 2020 r. Termin może ulec zmianie.

Dostosowano istniejące miejsca wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Zakupiono sprzęt do pracowni Tomatis, pracowni Integracji Sensorycznej, sali twórczości artystycznej, pracowni języka francuskiego oraz pracowni multimediów i robotyki. Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dzieckiem z różnego rodzaju niepełno sprawnościami.

W przedszkolu odbywają się dodatkowe zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem zakupionych sprzętów i pomocy dydaktycznych. Na podniesienie jakości prowadzonych zajęć wpływa także podnoszenie kompetencji nauczycieli we wskazanym obszarze. Całokształt działań ma pozytywny wpływ na podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy u dzieci uczęszczających do PM1.

Czytaj więcej...

Aktywne działania sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli  „Od praktycznych działań ucznia do kluczowych kompetencji na rynku pracy - PM1”

W ramach projektu „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard” funkcjonuje sieć współpracy i doskonalenia nauczycieli o nazwie „Od praktycznych działań ucznia do kluczowych kompetencji na rynku pracy - PM1”. Działania nauczycieli polegają na aktywności na platformie Internetowej www.doskonaleniewsieci.pl udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) a także na spotkaniach szkoleniowych. Duża aktywność nauczycieli na platformie pokazuje, że jest to przydatne narzędzie pozwalające na  wymianę wiedzy i doświadczenia a także poprawiające przepływ informacji między nauczycielami przedszkola.

Czytaj więcej...