Drukuj

Na terenie Szkoły Podstawowej w Kliniskach realizowany jest projekt : „Zintegrowany system indywidualizacji pracy z uczniem w SP Kliniska Wielkie Szkoła +”. Projekt realizowany jest dzięki Fundacji „Milon” ze Stargardu, która złożyła wniosek w konkursie i pozyskała środki na realizacje projektu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 .

Projekt zakłada: rozszerzenie dostępu do indywidualizacji nauczania dla uczniów (i uczennic) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u  uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ; wzmocnienie kompetencji rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wychowania i wspierania dzieci; rozszerzenie potencjału szkoły do prowadzenia indywidualizacji poprzez podniesienie kompetencji u  nauczycieli tejże szkoły w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji.

Cele te są osiągane poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, organizację szkoleń dla nauczycieli, warsztatów dla rodziców a także poprzez  doposażenie szkoły w liczne pomoce sprzęty i pomoce dydaktyczne (książki , gry dydaktyczne i inne pomoce) pomocne w realizacji zajęć;

Do tej pory zakupiono już min. sprzęt do terapii integracji sensorycznej, zestaw do terapii EEG Biofeedback, oraz 24 tablety wraz z wózkiem na tablety posiadającym funkcję ładowania baterii z najbardziej aktualnym oprogramowaniem informatycznym, programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych

Wartość projektu:  411 676,25 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 349 924,81 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.