Dobiegła końca realizacja projektu  „Nowoczesna Edukacja” realizowanego na rzecz uczniów SP Kliniska Wielkie. 

Środki na realizację projektu Fundacja „Milon” pozyskała  w ramach konkursu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt.

Celem głównym  projektu była poprawa jakości nauczania w SP Kliniska Wielkie.

Założenia projektu:

- Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u min. 85 uczniów SP Kliniska Wielkie w obszarach zainteresowań uczniów.

- Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u min. 20 uczniów SP Kliniska Wielkie

- Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w SP Kliniska Wielkie poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownię przyrodniczą, sprzęt i pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji min. 10 nauczycieli SP Kliniska Wielkie;

W celu prawidłowej realizacji zadań, w tym przeprowadzenia zajęć dla uczniów i uczennic oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych potrzeb fundacja zakupiła i przekazała Szkole umową darowizny rzeczowej:

1.     Wyposażenie pracowni TIK obejmujące  zakup 12 komputerów przenośnych (w tym 1 dla nauczyciela) wraz z najbardziej aktualnym oprogramowaniem informatycznym, w tym antywirusowym i blokującym treści niepożądane dla uczniów oraz pakietem Office, 12 słuchawek, szafy- wózka na laptopy oraz serwera i dwóch routerów;

2.     Wyposażenie pracowni do nauki metodą eksperymentu obejmujące zakup 15x mikroskop zasilany z sieci i/lub baterii 1 x mikroskop z możliwością podłączenia do komputera, walizka ekobadacza, Zestaw do badania stanu powietrza; zestaw uczniowski do oczyszczania wody, Zestawy: odczynników chemicznych min. 80 pozycji; szkła laboratoryjnego(fifki, menzurki, pipety, rozdzielacze itp. minimum 30 pozycji); preparatów biol. minimum 100 pozycji, drobny sprzęt laboratoryjny i modele prezentacyjne, Laptop z systemem operacyjnym, programem antywirusowym, pakiet office, tellurium i wiele innych.

 

3.     Zakupiono pomoce dydaktyczne  -  10 czytników e-booków, 100 książek, gier i innych pomocy dydaktycznych, w tym lektur szkolnych obowiązkowych do biblioteki, wykupiono dostęp do 33 e-booków, zakupiono 10 zestawów drobnych pomocy;

Ponadto :

- W celu  podnoszenia kompetencji nauczycieli utworzono sieć współpracy i doskonaleni nauczycieli  dzięki której nauczyciele w zorganizowany sposób mogli dzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem  nie tylko „ w realu ”na terenie szkoły, ale co ważne także wspólnie na forum co wpłynęło również pozytywnie na bieżący przepływ informacji między nauczycielami tejże szkoły.

- Przeprowadzono zajęcia w formie warsztatowej - warsztaty z kompetencji cyfrowych, warsztaty przyrodnicze, matematyczne i humanistyczne.

- Prowadzono zajęcia w formie różnorodnych kół zainteresowań :  Szkolne Zielarskie Koło Naukowe, Szkolne Koło naukowe programowania i robotyki, Szkolne Koło naukowe Programowanie i kodowanie na dywanie, Szkolne koło dziennikarskie, Szkolne Koło Programowania Artystycznego, Szkolne Koło Prawne Iustitia, Szkolne Koło Elektronicznej Literatury z Klubem Dyskusyjnym, Szkolne Koło Gier Strategicznych Planszowych. W ramach tych form zakupiono i przekazano szkole umową darowizny rzeczowej sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do ich prowadzenia.

-Uczniowie klas VII i VIII biorący udział w projekcie uczestniczyli w zajęciach z zakresu Doradztwa edukacyjno-zawodowe ;  

Projekt zaplanowano do realizacji  w okresie: 01.01.2019 r. – 31.08.2020 r. Z uwagi na pandemię COVID -19 realizację zadań przesunięto do końca listopada 2020r.

Jak wynika z powyższego wszystkie zamierzone cele projektu zostały zrealizowane. Wskaźniki zostały osiągnięte. Uczniowie i nauczyciele nabyli kompetencje a zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne zostają w szkole do użytku w ramach prowadzonych tam zajęć.

Wartość projektu: 374 205,00 zł, Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:

318 074,25 zł.

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.